Uverejnené 14:43, 22. decembra 2021 na TASR    Zdieľat stránku

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú očkovaním sa rozšíri


Nová legislatíva sa zaoberá aj činnosťou etickej komisie MZ SR pre klinické skúšanie liekov, zdravotníckych pomôcok a pre štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro.
Pokračovať na celý článok