Uverejnené 08:05, 3. apríla 2023 na TASR    Zdieľat stránku

Podmienky na darovanie krvi v súvislosti s COVID-19 sa uvoľnili


Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, aspoň 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace.
Pokračovať na celý článok