Testy na koronavírus online. 

Prehľad COVID-19 testov dostupných na Slovenskom trhu. Kde kúpiť? ➝


Čo by ste o ňom mali vedieť

Na začiatku februára sa v médiách objavili prvé zmienky o novom koronavíruse, ktorý sa vyskytoval v Číne a pomaly začal prenikať do Európy. Prvým epicentrom sa stalo Taliansko, ktoré s nákazou bojovalo dlhé mesiace. Netrvalo dlho a koronavírus, spôsobujúci akútny respiračný syndróm, získal svoje oficiálne meno SARS-CoV-2. Vírusy v podstate nie sú živé organizmy a hlavným problémom bolo, že sme boli na situáciu nepripravení. Dnes sa začíname pomaly z pandémie spamätávať a platné čísla z celého sveta hovoria o doposiaľ pozitívnych prípadov.

Prenos koronavíru – medzi ľuďmi i prostredníctvom infikovaných predmetov

Koronavírus sa prenáša cestou drobných kvapôčok vznikajúcich pri kašľaní alebo  kýchaní. Vírus ako neživý organizmus má problém prežiť vo vonkajšom prostredí, mimo svojho hostiteľa. A preto sa udržiava v drobných kvapôčkach, ktoré vdýchneme. Infekčné kvapôčky sa dostávajú i na povrch predmetov. Po oblízaní prstov, ktoré prišli do kontaktu s infikovaným predmetom, alebo pošúchaní oči (či nosa), sa koronavírus dostáva do organizmu a môže spôsobiť rozbehnutie ochorenia.

COVID-19 – ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

Koronavírus SARS-CoV-2 je zodpovedný za prepuknutie ochorenia COVID-19 spôsobujúceho zlyhanie dýchacej sústavy. Ochorenie sa prejavuje niekoľkými symptómami, ktoré nie sú špecifické a je problematické určiť, že sa skutočne jedná o nákazu koronavírusom.

Inkubačná doma od nákazy až po prepuknutie prvých symptómov je mimoriadne variabilná. Udáva sa, že inkubačná doba sa pohybuje v rozmedzí 2 až 14 dní.

Liečba koronavírusu SARS-CoV-2

Liečba koronavírusu je momentálne symptomatická. Zatiaľ nemáme k dispozícii lieky, ktoré by boli cielené priamo na tento typ vírusu. Hoci je koronavírus pre mnohých zvládnuteľný, u rizikových skupín (starí ľudia, onkologickí pacienti, pacienti s oslabenou imunitou,…) môže vyvolať komplikácie končiace zlyhaním srdca, pľúc alebo iných vnútorných orgánov. 

Prevencia 

Najúčinnejším krokom je prevencia. Masky na tvár, rúška a respirátory pomáhajú zmierniť šírenie nákazy cestou drobných kvapôčok. Rovnako je správnym krokom dbať na zvýšenú hygienu a nezdržiavať sa po dlhý čas na miestach s vysokou hustotou ľudí.

Informácie o celoplošnom testovaní, priebehu a výsledkoch na stránke somzodpovedny.sk

Ak prichádzate z rizikovej krajiny, musíte vyplniť formulár na stránke korona.gov.sk.