Nová nákaza koronavírusom sa nevyhla žiadnej krajine na svete. Rovnako i Slovensko sa pustilo do dlhého a ťažkého boja s neviditeľným nepriateľom, ktorý napáda dýchaciu sústavu a v kritických prípadoch stojí za zlyhaním pľúc. Prvý prípad nákazy vírusom, ktorý získal pomenovanie SARS-CoV-2, bol zaznamenaný 6. marca 2020 v Bratislavskom kraji. Začala dlhá cesta plná vládnych nariadení a obmedzení, ktoré mali zmierniť prvotný nápor pacientov na zdravotnícke zariadenia. 

Na rozdiel od mnohých iných krajín, vláda Slovenskej republiky začala konať ešte skôr, ako sa u nás objavili prvé prípady nákazy. Z dôvodu vývoja situácie v zahraničí, boli už vo februári zriadené hraničné kontroly a krízový štáb, ktorý mal urgentne pristupovať k prijímaniu nevyhnutných opatrení. Vzhľadom na to, že situácia vyzerala najviac kriticky v Taliansku, ktoré sa stalo epicentrom nákazy koronavírusom v Európe, už 9. marca 2020 boli zastavené prílety a odlety z krajiny. 

Pristúpilo sa tiež k zrušeniu návštev v zdravotníckych zariadeniach, aby nedošlo k infikovaniu osôb so zníženou imunitou. Zakázané boli i školské výlety a exkurzie mimo územie Slovenskej republiky a zákaz návštev domovov sociálnych služieb, väzníc i detských domovov. Postupne sa Slovensko ponorilo do atmosféry neistoty a strachu. Situácia však zašla ešte ďalej a 16. marca začal platiť výnimočný stav, ktorý znamenal uzatvorené hranice a postupne i nástup do štátnej karantény. Štátna karanténa predstavovala opatrenie, ktoré malo zabrániť šíreniu vírusu od občanov prichádzajúcich zo zahraničia. 

Realitou sa pre nás stalo i nosenie masiek na tvár, rúšok a respirátorov. Niekoľkými štúdiami bolo dokázané, že toto opatrenie pomáha znižovať šírenie vírusu. Núdzový stav i potreba 14 dňovej karantény po návrate zo zahraničia boli zrušené 13. júla 2020. Rozšírené štatistiky pre Slovensko. Pomaly sa však začíname spamätávať z nákazy, ktorá ochromila celý svet. 

15. 8. 2020

Zdieľat stránku